• Producent: opracowanie zbiorowe
  • Kategoria: Filmy religijne
„Przejmujący obraz umęczonego Chrystusa zatapia nasz wzrok i duszę w ranie Jego Najświętszego boku i Serca, gdzie spotyka się okrucieństwo grzechu z nieskończoną, przebaczającą miłością Boga. Rana Serca, zadana Chrystusowi już po skonaniu, demonstruje wzruszający bezmiar Jego miłości, przekraczającej granicę śmierci i otwierającej nam zbawienny zdrój odkupienia. Czyż można przejść obojętnie nad bogactwem tajemnic, skarbów i łask, którymi Zbawiciel pragnął przeobficie obdarzyć każdego z nas, rozrywając na krzyżu z miłości swe Boskie Serce?…” (ze wstępu do publikacji). W kierunek kultu Najświętszego Serca mężczyzny Jezusa wpisuje się Sanktuarium Męki Pańskiej w klasztornym kościele sióstr norbertanek w Imbramowicach, a ściślej obecny w nim cudowny wizerunek pana Jezusa Cierpiącego, czczonego w tajemnicy rany Jego Najświętszego Serca. Medytacje i rozważania zainspirowane kultem owego wizerunku, stały się bezpośrednią przyczyną powstania niniejszej publikacji. Ufamy, że niniejszy zbiór rozmyślań przysłuży się do rozwoju i pogłębienia wspomnianego kultu, także w tajemnicy Bożego miłosierdzia. Oby nie sprowadzał się wyłącznie do mozolnego gromadzenia pierwszych piątków i mnożenia słów modlitwy; jego celem jest bowiem naśladowanie Jezusowego Serca w miłości i przemiana postaw,, a także pogłębione życie sakramentalne, zwłaszcza eucharystyczne. Odbiorcy: - pragnący pogłębiać kult Serca pana Jezusa - chcący jak najlepiej połączyć cierpienia własne z cierpieniami naszego Zbawiciela - starający się o wzbogacenie treści swojego życia wewnętrznego Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Skoro Serce Jezusa objawia istotę Ewangelii – orędzie o zbawiającej człowieka Bożej miłości – to w Sercu tym zawiera się samo sedno chrześcijaństwa, a w jego kulcie istota kultu chrześcijańskiego i życia ludzkiego. Prawdę tę przybliża nasza publikacja – jednocześnie w warstwie słownej, jak również wizualnej. Przez teksty medytacji o Najświętszym Sercu Jezusowym i ranie boku Chrystusowego oraz poprzez sceny męki Pańskiej autorstwa wybitnych mistrzów malarstwa, przybliża Czytelników do źródeł miłosierdzia.

Podobne oferty

Popularne produkty Filmy religijne